معرفی و نقد کتاب: چکیده ای از کتاب ساختارهای ادبی مفاهیم دینی در قرآن
37 بازدید
محل نشر: مشکو‌ة » تابستان 1382 - شماره 79
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی