گفت و گو: همیاری و همفکری، اساس توسعه نظام ارتباطی
42 بازدید
محل نشر: روابط عمومی » فروردین 1376 - شماره 1
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی