کارگاه تجربه: نگاهی به طرح تکریم ارباب رجوع و مردم مداری در هما
40 بازدید
محل نشر: روابط عمومی » دی و بهمن 1385 - شماره 48
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی