نگرشی بر خصوصی سازی روابط عمومی: دومین همایش بررسی مسائل روابط عمومی ایران
41 بازدید
محل نشر: روابط عمومی » تیر و مرداد 1380 - شماره 19
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی