گفتگو: نقش روابط عمومی در بستر سازی تحول اداری
36 بازدید
محل نشر: تحول اداری » اسفند 1380 - شماره 34
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی