مقالات: روابط عمومی با رویکرد الکترونیک (روابط عمومی الکترونیک، موانع و راهکارها)
42 بازدید
محل نشر: روابط عمومی » آذر 1386 - شماره 55
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی